Αιθεροφυσικό και Ζωτικό Σώμα μέσα από τις Πολεμικές Τέχνες

 

ChakrasΗ έννοια του Αιθεροφυσικού και Ζωτικού Σώματος μέσα από τις Πολεμικές Τέχνες

Όλοι οι πολιτισμοί κυρίως οι παραδοσιακοί είχαν μια γνώση για τον άνθρωπο πολύ βαθιά. Μιλούσαν για τις τέσσερις εκφράσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου. Οι δύο πρώτες εκφράσεις, τα δύο πρώτα σώματα, όπως ονομάζονται, μπορούμε πολύ εύκολα να αντιληφθούμε είναι το Αιθεροφυσικό (το οποίο αποτελείται από το φυσικό σώμα και την αιθερική ενέργεια του) και το Ζωτικό Σώμα. Η προσέγγιση αυτών θα γίνει μέσα από το πρίσμα των Πολεμικών Τεχνών.

Τα διάφορα συστήματα Πολεμικών Τεχνών από την αρχαιότητα χωρίζονταν σε εξωτερικές και εσωτερικές πολεμικές τέχνες.

Τα συστήματα που επάγονταν στις εξωτερικές σχολές είχαν στόχο την εκπαίδευση του ασκούμενου σε πολεμικά και κοινωνικά θέματα, ενώ τα εσωτερικά στόχευαν στην εσωτερική εξέλιξη των μαθητών και την φώτισή τους. Ήταν, κατά κάποιο τρόπο ένας δρόμος για την πνευματική τους τελείωση.

Στο σημερινό κόσμο των πολεμικών τεχνών η πλειοψηφία των σχολών εξασκείται στις εξωτερικές πολεμικές τέχνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές να ασκούνται μόνο σε φυσικό επίπεδο και κάποια ελάχιστα παραδοσιακά συστήματα να προχωρούν λίγο πάρα πέρα, στο ενεργειακό επίπεδο.

Η εξάσκηση στο φυσικό επίπεδο δηλαδή στο σώμα έχει σαν αποτέλεσμα οι μαθητές αυτών των σχολών να φτάνουν σε ένα άριστο επίπεδο δύναμης και τεχνικής. Όλοι γνωρίζουν ότι η άσκηση, διατηρεί την καλή υγεία του σώματος. Ο Ιπποκράτη έλεγε ότι, η γυμναστική είναι ο φύλακας της υγείας. Αλλά πέρα από αυτό, μέσα από την άσκηση τα διάφορα μέρη ενός οργανισμού εναρμονίζονται τόσο σε μορφική όσο και σε λειτουργική κατάσταση. Μέσω της συνεχούς άσκησης σε κάποιο σύστημα πολεμικών τεχνών έχουμε βελτίωση του κινητικού συστήματος, δηλαδή το οστέινο και το μυϊκό, καθώς και από τις αρθρώσεις, αλλά και του αναπνευστικού, το οποίο έχει άμεση σχέση με το ενεργειακό μας σώμα. Γι’ αυτόν το λόγο βλέπουμε κάποια συστήματα πολεμικών τεχνών, όπως το Wing Chun το Hung Kar, να δίνουν ιδιαίτερη σημασία πρώτα με την ενδυνάμωση του κινητικού συστήματος και μετά στην εξάσκηση των τεχνικών.
Η βάση για την εκτέλεση σωστών τεχνικών είναι η ισορροπία και η σωστή στάση. Αυτό προϋποθέτει ότι το κέντρο βάρους μας να πέφτει κάθετα και το βάρος μας να μοιράζεται ισόποσα και στα δυο πόδια και όχι να ρίχνουμε το βάρος μόνο στο ένα πόδι.

Ο Lam Cho είχε πει ότι πριν μάθεις να νικάς τους άλλους πρέπει να μάθεις να στέκεσαι σταθερά.

Άλλος παράγοντας είναι ή ταχύτητα που παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των τεχνικών. Η ταχύτητα θα πρέπει να συνδυάζεται με χαλαρό σώμα και ποτέ με μεγάλη δύναμη, διαφορετικά χαλάει η τεχνική.

Η συγκέντρωση δύναμης σε ένα χτύπημα σε όσο το δυνατό μικρότερο χώρο και χρόνο, είναι ένα από τα βασικά μελήματα και ο αμφότερος σκοπός στο Wing Chun Kung Fu. Αυτό πετυχαίνετε με την ολοκλήρωση του προγράμματος του Iron Palm, τη πολύ καλή εξάσκηση της αναπνοής, των κοιλιακών και πλάγιων κοιλιακών μυών πάνω στο χτύπημα, καθώς και την εξάσκηση ειδικών χτυπημάτων Dim Mak, που στοχεύουν σε συγκεκριμένα σημεία τον αντίπαλο και είναι ζωτικής σημασίας.
Σε κάποια παραδοσιακά συστήματα, Kung Fu, όπως το Wing Chun το Tai Chi και άλλα, χρησιμοποιούν γνώσεις πιο εσωτερικές, όπως την τριπλή αναπνοή, ενώ σε κάποια άλλα έχουμε μόνο εκπνοή ή σταμάτημα της αναπνοής, σε επιθέσεις ή άμυνες αντίστοιχα, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εμβάθυνση ή εξάσκηση.
Αυτό που ασκούν τα περισσότερα συστήματα σε λιγότερο ή περισσότερο βαθμό είναι η συνδυασμένη αναπνοή.

Κάποια γενικά στοιχεία για το ζωτικό μας σώμα.

Το Ζωτικό σώμα διαπερνά το αιθεροφυσικό μας και εξέχει από αυτό, γύρω στα 20 εκατοστά. Από αυτό το σώμα εξαρτάται η ενεργητικότητα και η υγεία του φυσικού μας φορέα. Κύρια όργανά του είναι τα λεγόμενα Τσάκρας (είναι ένα ενεργειακό κέντρο στο ανθρώπινο σώμα όπως διδάσκεται στην Ινδική γιόγκα). Βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, κοντά σε έναν αντίστοιχο αδένα του φυσικού σώματος.

Η λειτουργία τους είναι να συσσωρεύουν ενέργεια από το περιβάλλον και να τη διανέμουν στο σώμα. Την ενέργεια την συλλέγουν από τον Ήλιο, ο οποίος είναι η κύρια πηγή Πράνα (ζωτική ενέργεια, γι’ αυτό και στον εσωτερισμό το σώμα αυτό ονομάζεται Πρανικό) αλλά και από διάφορα φυτά και δέντρα. Υπάρχουν παραδόσεις, που μιλούν για ειδικές ασκήσεις που επιτρέπουν την αντιστροφή της διαδικασίας και την εκπομπή της ενέργειας για διάφορους σκοπούς.

Η βαθιά γνώση των πολεμικών συστημάτων εσωτερικής ενέργειας για το ενεργειακό σώμα, επιτρέπει τη χρήση και τον έλεγχο του ενεργειακού ρευστού που είναι κύριο χαρακτηριστικό του σώματος αυτού. Το ενεργειακό ρευστό, γνωστό σαν Chi. εκδηλώνεται μέσα από 4 φαινόμενα: το φως, τη θερμοκρασία, το μαγνητισμό και τον ηλεκτρισμό. Όταν ένας μαθητής καταφέρει να το ελέγχει αποτελεσματικά, τότε κάθε τεχνική φυσικού τύπου εναντίον του είναι άχρηστη.
Τέλος, εκτός των παραπάνω οι μαθητής από μια σχολή Wing Chun (εσωτερικής δύναμης). αποκτά γνώσεις και εκπαιδεύεται και στα υπόλοιπα σώματα της προσωπικότητάς του, στο αστρικό ή συναισθηματικό και στο νοητικό, ώσπου φτάνει να νικήσει και να κυριαρχήσει την προσωπικότητα του.
Διότι, όπως έλεγε και ο φιλόσοφος Πλάτωνας, Η νίκη πάνω στον εαυτό μας είναι η μεγαλύτερη από όλες τις νίκες.