Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

συνεχίζεται η αναστολή της σχολής μας μέχρι 29.06.2020  

Sifu