ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα 2021

Το πρόγραμμα της σχολής θα είναι σε ισχύ όλο το έτος με μια διαμόρφοση τους θερινούς μήνες.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

WING CHUN

Adult & Teen
-
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

WING CHUN

Adult & Teen
-
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

WING CHUN

TAOS & SPARRING
19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

ΠΡΜΠΤΗ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΠΑΡΑΣΚΡΥΗ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

WING CHUN

Adult & Teen
-
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

WING CHUN

TAOS & SPARRING
19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ

11:00 - 12:00

WING CHUN

Private Lesson
11:00 - 12:00
Με Ραντεβού

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

18:00 - 19:30

ΒΡΑΔΥ

19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ

19:30 - 20:30

Το θερινό πρόγραμμα αρχίζει από της 15.06.2021 έως 07.09.2021 | Καθημερινά Δευτέρα ως Πέμπτη 19:00 – 20:15