ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της σχολής θα είναι σε ισχύ όλο το έτος με μια διαμόρφοση τους θερινούς μήνες.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΙ
WING CHUN

Adult & Teen
11:00 - 12:00
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ
WING CHUN

Adult & Teen
11:00 - 12:00
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ
WING CHUN

TAOS & SPARRING
19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΡΜΠΤΗ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUN

ΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30

ΠΑΡΑΣΚΡΥΗ
ΠΡΩΙ
WING CHUN

Adult & Teen
11:00 - 12:00
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUN

Adult & Teen
18:00 - 19:30
All level

ΒΡΑΔΥ
WING CHUN

TAOS & SPARRING
19:30 - 20:30

ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ
WING CHUN

Adult & Teen
11:00 - 12:00
All level

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ

Το θερινό πρόγραμμα αρχίζει από της 15.06.2021 έως 07.09.2021 και διαμορφώνεται αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες. Προς το παρόν ισχύει “Από Δευτέρα έως Πέμπτη 19:00 – 20:00”