Το πρόγραμμα της σχολής

Το νέο πρόγραμμα προπονήσεων της σχολής Wing Chun Kung Fu, παρέχει ευελιξεία στις ώρες προπονήσεων έτσι ώστε όλοι οι ασκούμενοι να μπορούν να προπονούνται