ΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΧΗΣ

Τα πέντε στάδια μάχης είναι:

1. Πριν το στάδιο επαφής 2. Επαφή 3. Ανταλλαγή 4. Υποχώρηση 5. Καταδίωξη

Αναλυτικά

1. Πριν το στάδιο επαφής

Το πρώτο στάδιο μάχης είναι πριν την επαφή όταν δύο αντίπαλοι βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον. Ο μαχητής χρησιμοποιεί οπτικά αντανακλαστικά ενώ ταυτόχρονα φυλάει την κεντρική του γραμμή χρησιμοποιώντας σχεδόν όλες τις πολεμικές θέσεις προσπαθώντας με συνεχή κίνηση χωρίς επαφή των άκρων του να μπερδέψει τον αντίπαλο προσπαθώντας να αποκτήσει το πλεονέκτημα της θέσης.

Η σωστή στρατηγική σε αυτή την απόσταση είναι να εναλλάσσουμε συνεχώς πολεμικές θέσεις. Εντούτοις όμως είναι πολύ σημαντικό να μην αλλάζουμε θέσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα διότι ο αντίπαλος μπορεί προβλέψει την επόμενη κίνηση μας και να επιτεθεί με ευκολία.
Τα χέρια στην θέση φύλαξης κρατιούνται στο ύψος του στήθους έτσι ώστε να βλέπουμε τον αντίπαλο ανά πάσα στιγμή. Τα μάτια σε αυτό το στάδιο επικεντρώνονται στον πλησιέστερο προς εμάς αγκώνα του αντιπάλου και του γόνατος. (Διότι αυτά μας φανερώνουν μια επικείμενη επίθεση).
Η τεχνική εισόδου (Entry) του Wing Chun μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί για να κλείσει την απόσταση (γεφύρωση του χάσματος) και να επιτευχθεί επαφή.

2. Επαφή

Καθώς η απόσταση μεταξύ των μαχητών κλείνει, καταλήγουμε στο στάδιο της επαφής. Σε αυτό το στάδιο ο μαχητής χρησιμοποιεί οπτικά αντανακλαστικά και αφής με τα χέρια (Chi Sao) και τα πόδια (Chi Jerk), αλλά χωρίς να επιτίθεται στο κύριο σώμα ή το κεφάλι, ενώ συνεχίζει την κάλυψη της κεντρικής του γραμμής.
Μια μπροστινή πολεμική θέση είναι συνήθως προτιμότερη σε αυτή την απόσταση και η θέση φύλαξης είναι ψηλά για να καλύψει την μεσαία και την άνω πύλη. Σε μια κατάσταση διασταυρωτής θέσης φροντίζουμε το πόδι μας να εισβάλει εσωτερικά ανάμεσα στα πόδια του αντιπάλου.

3. Ανταλλαγή
Ο μαθητής χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω (μέσω των αντανακλαστικών (Chi Sao, Chi Jerk), όμως επιτίθεται σε ζωτικά σημεία στο σώμα και στο κεφάλι.
4. Υποχώρηση

Σε αυτό το στάδιο είναι η υποχώρηση που επιτυγχάνεται είτε με Αναδιοργάνωση ή υποχώρηση με διαγώνια βήματα προς τα πίσω με κάλυψη της κεντρικής γραμμής.            

5. Καταδίωξη

Και τέλος είναι η καταδίωξη όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα οπτικά αντανακλαστικά και με τεχνικές εισόδου (Entry) που πραγματικά είναι μια ανατρεπτική και καταστρεπτική μέθοδος για τον αντίπαλο