ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ WING CHUN

Πολεμικές Τέχνες

Οφέλη του Wing Chun

 • Καλύτερη υγεία
 • Σωματική ενδυνάμωση
 • Βελτίωση συντονισμού και συγχρονισμένων κινήσεων
 • Αυτοσεβασμός
 • Αυτογνωσία
 • Βελτίωση φυσικής κατάστασης
 • Εκμάθηση τεχνικών αυτοάμυνας
 • Αισθητή μείωση του άγχους
 • Καλύτερα αντανακλαστικά
 • Βελτίωση της αυτοεκτίμησης
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης
 • Αυτοσυγκέντρωση
 • Πειθαρχία
 • Αισθητή βελτίωση της ταχύτητας
 • Αμεσότητα
 • Ετοιμότητα