ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ

  • Όλες οι εξετάσεις γίνονται στην σχολή και σε προκαθορισμένες ώρες
  • Οι μαθητές θα πρέπει να είναι στην ώρα τους και με πλήρη στολή
  • Όλες οι πληρωμές και οι οικονομικές εκκρεμότητες θα πρέπει να είναι τακτοποιημένες το αργότερο μία εβδομάδα πριν
  • Τα βιβλιαράκια μελών του Wing Chun θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και με την φωτογραφία
  • Την ημέρα των εξετάσεων θα απονέμονται τα διπλώματα και οι ζώνες
  • Όλοι οι μαθητές οφείλουν να παρεβρίσκονται στην εξέταση
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ