FAMILY CLASSES

Family Classes

FAMILY CLASSES | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στη σχολή μας δημιουργήθηκε ένα νέο τμήμα για  τους γονείς και παιδιά τους όπου έχουν την δυνατότητα να ασκούνται μαζί.

Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά και ωφέλιμα.

Κατ’ αρχάς δίνεται η δυνατότητα στους γονείς ασκούμενοι με τα παιδιά τους να καταλάβουν την αξία μιας πολεμικής τέχνης. Ότι δεν είναι γέννημα της δικής τους  ανασφάλειας που στέλνουν τα παιδιά τους σε μια σχολή αυτοάμυνας, αλλά αποτελεί πλέον ένα πολύ χρήσιμο εφόδιο, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά το σύγχρονο άνθρωπο της σημερινής κοινωνίας.

Το Kung Fu και γενικότερα μια πολεμική τέχνη δεν είναι μόνο προνόμιο των αγοριών εξίσου θα πρέπει να αθλούνται και τα κορίτσια λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας.

Μέσα στον χώρο της προπόνησης, γονείς και παιδιά μαθαίνουν τον αλληλοσεβασμό, όλοι είναι ίσοι, κανένας δεν είναι ανώτερος ή διαφορετικός από τους άλλους. Και οι μεν και οι δε μαθαίνουν από τον άλλο.

Στο Wing Chun το παιδί μαθαίνει το σώμα του να παίρνει σωστή στάση, αποκτά ευλυγισία και συντονισμό στις κινήσεις του.