Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

dont concentrate Small

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Η μετάδοση μιας Πολεμικής Τέχνης γίνεται από Δάσκαλο σε μαθητή μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία που επιτυγχάνεται μόνο με επιμελή και σκληρή πρακτική άσκηση.

Ο κύριος μοχλός είναι το πάθος, για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην πράξη.

Με το πέρασμα του χρόνου, και με τον  ζήλο αμείωτο, δημιουργείται μια σχέση Δασκάλου – Μαθητή, η οποία γίνεται καταλύτης επιτρέποντας στον μαθητή, να ξεπερνάει τα εμπόδια που θα παρουσιαστούν στην ζωή του.

Από την στιγμή που ο Δάσκαλος δείξει τον τρόπο, εναπόκειται στον μαθητή να περάσει μέσα από τα διάφορα στάδια εκπαίδευσης στην τελειότητα.

Όταν πια ο μαθητής είναι έτοιμος και έχει ολοκληρώσει τέλεια τις τεχνικές του, μπορεί να μεταφέρει τους καρπούς του σε άλλους μαθητές και να γίνει και αυτός με την σειρά του ένας άξιος Δάσκαλος.

Το χρέος του είναι να κρατήσει τις αρχές που διδάχτηκε αναλλοίωτες, να τις μεταδώσει και να τις εμπλουτίσει, προσθέτοντας σε όλα όσα έχει διδαχθεί και τις προσωπικές του εμπειρίες που αντιπροσωπεύουν την εποχή του.