ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

Wing Chun

Adulds & Teens

11:30 – 12:30

All levels

Wing Chun

Private Lessons

10:00 – 11:00

All Levels

Wing Chun

Adulds & Teens

11:30 – 12:30

All Levels

Wing Chun

Private Lessons

10:00 – 11:00

All Levels

Wing Chun

Adulds & Teens

11:30 – 12:30

All levels

Wing Chun

Butterfly Swords

11:00 – 12:00

Advanced level

Wing Chun

Junior

age 5 – 11

19:30 – 20:30

Wing Chun

Junior

age 5 – 11

19:30 – 20:30

Wing Chun

All Levels

Private Lessons

19:00 – 20:30

Wing Chun

Junior

age 5 – 11

19:30 – 20:30

Wing Chun

Adulds & Teens

18:00 – 19:30

All levels

Wing Chun

Adulds & Teens

18:00 – 19:30

All levels

Wing Chun

Adulds & Teens

18:00 – 19:30

All levels

Wing Chun

Adulds & Teens

18:00 – 19:30

All levels

Wing Chun

Adulds & Teens

18:00 – 19:30

All levels

Wing Chun

Butterfly Swords

19:30 – 20:30

Advanced level

Wing Chun

Butterfly Swords

19:30 – 20:30

Advanced level

*  Θερινό ωράριο απο 22.06.2020 έως της 03.09.2020

Δευτέρα έως Πέμπτη 18:00 – 19:15