ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της σχολής θα είναι σε ισχύ όλο το έτος με μια διαμόρφοση τους θερινούς μήνες.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΙ
WING CHUNAdult & Teen
11:00 - 12:00
All level
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUNAdult & Teen
18:00 - 19:30
All level
ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUNΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30
ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUNAdult & Teen
18:00 - 19:30
All level
ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUNΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ
WING CHUNAdult & Teen
11:00 - 12:00
All level
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUNAdult & Teen
18:00 - 19:30
All level
ΒΡΑΔΥ
WING CHUNTAOS & SPARRING
19:30 - 20:30
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΡΜΠΤΗ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUNAdult & Teen
18:00 - 19:30
All level
ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ
WING CHUNΠΑΙΔΙΚΟ
19:30 - 20:30
ΠΑΡΑΣΚΡΥΗ
ΠΡΩΙ
WING CHUNAdult & Teen
11:00 - 12:00
All level
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
WING CHUNAdult & Teen
18:00 - 19:30
All level
ΒΡΑΔΥ
WING CHUNTAOS & SPARRING
19:30 - 20:30
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ
WING CHUNAdult & Teen
11:00 - 12:00
All level
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΒΡΑΔΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ

Το θερινό πρόγραμμα αρχίζει από της 15.06.2021 έως 07.09.2021 και διαμορφώνεται αναλόγως με τις εκάστοτε συνθήκες. Προς το παρόν ισχύει “Από Δευτέρα έως Πέμπτη 19:00 – 20:00”