Παιδικά τμήματα

Τα παιδικά τμήματα για το έτος 2019 – 2020 ξεκίνησαν για καινούργιους στόχους και τεχνικές. το πρόγραμμα είναι το ίδιο Δευτέρα Τρίτη Πέμπτη 19:30  με 20:30

Καλή χρονιά σε όλους τους μικρούς δράκους με υγεία χαρά και θέληση για μάθηση.

Sifu Νίκος Αγαθόπουλος